Begagnatmarknaden försommaren 2022

Prisnivån på begagnatmarknaden är 5.1 procent högre hittills år 2022 jämfört med helåret 2021. De senaste månaderna har dock präglats av fallande begagnatpriser. Det är förstås enkelt att inse varför: stigande ränta och inflation samt osäkerhet i omvärlden.

Fördelat på drivmedel är bilden splittrad. Begagnade bensinbilar har haft starkast utveckling de senaste månaderna, och även dieselbilar har behållit värdet bra. Laddhybrider och elbilar möter stark konkurrens från privatleasingen och prisbilden är därför volatil.

Men påverkar inte de höga drivmedelspriserna priset på begagnade bensin- och dieselbilar? Nej, ännu så länge syns inte någon sådan effekt. Transportbehovet kvarstår, och nationalekonomisk forskning visar att bensin och diesel inte är priskänsliga produkter. Man säljer inte bilen omedelbart som priset vid pumpen stiger. Kanske väljer man i högre utsträckning alternativa transportmedel för vissa resor, men bilen behålls. Med fortsatt höga drivmedelspriser är det dock på längre sikt troligt att efterfrågan på mindre och bränslesnålare bilar samt elektrifierade alternativ kommer att öka.

Karl Wahlin, analytiker bilpriser.se

På Bilpriser använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Se mer i vår policy kring cookies.
Jag förstår och accepterar alla cookies.
Jag förstår och accepterar endast cookies som behövs för sidans funktionalitet.