Vad innebär bortfallet av klimatbonus för min bils värde?

Den 8 november försvann bonusdelen av bonus/malussystemet för fordonsskatt för nya bilar. Systemet syftade till att belöna valet av miljövänlig bil (den senaste tiden definierat som modell med elektrifierad drivlina) på bekostnad av den som väljer att köpa fossilbil.

Klimatbonusen har framförallt gjort att ägandekostnaden för elbilar i det lägre prissegmentet gått att räkna hem kontra motsvarande laddhybrider och fossilbilar. I och med bortfallet av klimatbonusen bör vi på nybilssidan, i väntan på marknadsintroduktion av nya och billigare elbilsmodeller, se ökat intresse för hybrider och laddhybrider.

På begagnatsidan bör bonusbortfallet innebära en allmän förstärkning av prisnivån med extra effekt på laddhybrider, billigare elbilar och bränslesnåla fossilbilar som inte längre är behäftade med malusskatt. Därtill kommer effekten av ränteläget. Bland elbilar har stor andel sålts genom privatleasing. I och med räntehöjningarna och utan bonus kommer det att bli kännbart dyrare med privatleasing av elbilar. Detta kommer ytterligare att bidra till att hålla prisnivån uppe i begagnathallen.

Karl Wahlin, analytiker bilpriser.se

På Bilpriser använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Se mer i vår policy kring cookies.
Jag förstår och accepterar alla cookies.
Jag förstår och accepterar endast cookies som behövs för sidans funktionalitet.