Begagnat: säljarens mark­nad råder

Medan nybils­försälj­ningen ännu inte tagit fart hörs desto mer positiva ton­gångar från andra­hands­mark­naden. Stati­stik från Kvdbil vittnar om en augusti­månad där pris­erna rusat i höj­den och pas­serat nivå­erna från innan corona­pan­demin.

”Har du gått i sälj­tankar ett tag kan nu vara ett bra läge. Du har aldrig fått bät­tre betalt för en begag­nad bil”, kon­stat­erar Daniel Odsberg, för­sälj­nings­chef på Kvdbil.

Odsberg nämner av­rådan från att färdas kol­lektivt och hem­ester-effekten som or­saker till att många valt att köpa en bil. I och med prod­uktions­stopp på bil­fabrik­erna har ut­budet min­skat och pris­erna på begag­nade bilar pres­sats uppåt.

”Folk för­stod snabbt att bilen är det per­fekta tran­sport­medlet att ta sig fram med i en pan­demi. Redan i april såg vi att nya köp­grup­per kom in på mark­naden. Stor­stads­bor som inte kände sig tryg­ga med att resa kollektivt. Sedan kom rus­ningen när årets hem­ester skulle säkras. I juni och juli sålde vi upp­emot 30 pro­cent mer än i fjol”, fort­sätter han.

Kvdbils siffror, som bygger på data från cirka 26 000 för­sälj­ningar per år, stödjs av ny statistik från analys­före­taget Vroom. Enligt den ökade handeln med begag­nade bilar, som är max tio år gamla, med sex pro­cent under augusti jäm­fört med sam­ma månad 2019.

Källor: Kvdbil, Vroom.

På Bilpriser använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Se mer i vår policy kring cookies.
Jag förstår och accepterar alla cookies.
Jag förstår och accepterar endast cookies som behövs för sidans funktionalitet.