Marknadsreflektion begagnatmarknaden

Biltillverkare arbetar normalt med små lager och konse­kvenserna av bortfall av under­leverantörer samt störningar i transporter inom och mellan länder fördröjde också att produktionen skulle kunna återgå till full kapacitet. Särskilt gällde detta batterier till el- och hybrid­bilar, då det i Kina hårdast drabbade området Hubei (där Wuhan är centralort) står för 60% av världs­produktionen av dessa batterier.

Statistik från bil­handlare visade under våren 2020 att antalet prov­körningar hade minskat till cirka en tiondel av normal nivå och ett flertal handlare varslade personal. Under våren och början av sommaren minskade samman­taget in­flödet av nya bilar på marknaden kraftigt.

Detta hade däremot kraftigt positiv effekt på priserna på begagnat­marknaden och idag, ett år senare, befinner sig begagnat­marknaden på sin högsta prisnivå någonsin. Det finns flera förklarings­faktorer till detta:

• Den 1 januari togs ned­sättningen av förmåns­värdet bort på miljöbilar

• Från och med den 1 januari räknas utrusning för laddning av elektrifierade bilar som beskattnings­bar extra­utrustning

• Den 1 april höjdes bonusen vid köp av ny elektrifierad bil eller vätgasbil från 60 000 till 70 000 kronor. Höjningen om 10 000 kronor torde ha marginell betydelse för köp­beslutet, eftersom det handlar om någon enstaka procent av priset på dessa typer av bilar

• Den 1 april sänktes gränsen för klimat­bonus från 70 till 60 gram CO2 per kilometer. Maximalt bonus­belopp för en ladd­hybrid är 45 000 kronor (vilket gäller för bil som släpper ut 1 g/km), och därefter minskar bonusen med 583 kronor per gram/km. Bil som släpper ut 60 g/km får 10 000 kronor i bonus

• Från och med den 1 april sänks gränsen för när bilen behäftas med förhöjd fordons­skatt från 95 till 90 g/km. Bil som släpper ut 90-130 g/km får fordonsskatt om 107 kr per g/km och därefter 132 kr per g/km för utsläpp över 130 g/km. Bil som släpper ut 60-90 g/km påverkas ej av beslutet

• Från och med den 1 juli höjs förmåns­värdet för tjänste­bils­förare så att kostnaden för att köra förmåns­bil ska motsvara kostnaden för att äga bil privat

Samtliga dessa beslut påverkar nybils­försäljningen negativt. Eftersom allmän­hetens behov av bil är konstant eller till och med ökande i rådande pandemi, så pekar därför allt på fortsatt höga priser på begagnat­marknaden. Detta syns redan i pris­statistiken, i synnerhet för fossil­drivna bilar.

Elbilar och ladd­hybrider har en fortsatt försiktigare och mer volatil pris­utveckling, vilket beror på att begagnat­priserna på dessa objekt fortsatt är höga, attraktiva privat­leasing­erbjudanden samt att antalet elektrifierade objekt på begagnat­marknaden fortfarande är litet.

Karl Wahlin, analytiker bilpriser.se

På Bilpriser använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Se mer i vår policy kring cookies. Jag förstår