Summering av begagnatåret 2021

Så närmar vi oss slutet av 2021, ett år där begagnatmarknaden påverkats av ett exceptionellt stort antal faktorer. Bland de viktigaste kan nämnas den pågående pandemin, förändringar i bonus/malus-systemet, låg ränta, periodvis svag valutakurs hos kronan, privatleasing, höga drivmedelspriser samt höjning av förmånsvärdet.

Den faktor som haft störst påverkan på prisnivån är det minskade inflödet av nybil på marknaden. Komponentbrist i kölvattnet av pandemin har gett upphov till långa leveranstider samtidigt som höjda förmånsvärden och höjning av malus-skatten minskat köpbenägenheten av nybil. Utbudet av begagnade bilar har inte förmått möta efterfrågan varför prisnivån stigit. På totalen ser vi en uppgång om cirka 7.6 procent i prisnivå under året jämfört med 2020 och 17.6 procent jämfört med 2019. Brutet på drivmedel är motsvarande siffra en ökning om cirka 11.8 procent för bensin och 5.7 procent för diesel jämfört med 2020. Bland elektrifierade fordon är prisnivån förhållandevis oförändrad.

Finns det då några mörka moln vid horisonten? Privatleasingen är en ny variabel i begagnatekvationen och står idag för cirka 50 procent av nyförsäljningen till privatpersoner. I takt med att leveransproblemen minskar lär privatleasingen öka och därmed bidra till en minskning av efterfrågan på begagnad bil.

Bilprisers kristallkula indikerar att prisnivån kommer att vara fortsatt stabil och hög under 2022. Möjligen kan vi möta en sättning under senare halvan av året, när leveransen av nybil kan ha hämtat sig.

Karl Wahlin, analytiker bilpriser.se

På Bilpriser använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Se mer i vår policy kring cookies.
Jag förstår och accepterar alla cookies.
Jag förstår och accepterar endast cookies som behövs för sidans funktionalitet.