Restvärden och prognoser

Vilka bilar ska man välja till företaget?

Det är mycket att tänka på när man ska köpa bilar till före­taget. Ska ni köpa bilar drivna av diesel, bensin, el eller gas? Vilka bilar har lägst värde­minskning och skulle i fram­tiden kunna vara en bra affär på begagnat­mark­naden? Vi hjälper dig att välja rätt bil till före­taget!

Vad är det som avgör ett rest­värde?

Det är flera faktorer som påverkar ett rest­värde. Varu­märke och image är viktiga aspekter, men båda tar tid att bygga. Innovation och teknisk ut­veckling är para­metrar som stärker varu­märket, medan drift­säkerhet och generösa garanti- och service­villkor signalerar trygghet och hög kvalitet. Omvärlds­faktorer, så som en global ekonomisk ned­gång, är svåra att förutse men på­verkar också bilars rest­värde. Rabatter och kraftiga pris­sänkningar kan också skada varu­märket, och därigenom sänka bilens rest­värde. En homogen pris­sättning utan slentrian­mässiga rabatter kan däremot stärka varumärket. Vi på bilpriser.se är upp­daterade på bil­marknaden och vet vad som på­verkar ett rest­värde.

Vilka tillval kan löna sig till bilen?

Det är inte alla tillval som lönar sig ekonomiskt på begagnat­marknaden, genom att välja rätt tillval kan man minska bilens värde­minskning. Vi har, genom vår statistik, koll på vilken utrustning som kan höja bilens för­säljnings­värde.

Restvärdes­analyser och konkurrent­analyser?

Bilpriser genomför analyser både automatiskt och manuellt och har därför möjlig­heten att göra såväl stora och om­fattande analyser som mindre och specifika. Vi arbetar med många av general­agenterna i Sverige och bistår dem med analyser av deras fordons­portföljer. Vi arbetar också nära banker och finans­bolag för att hjälpa dem att effektivisera sina kredit­processer.

Vill du veta mer eller har frågor om priser m.m?

På Bilpriser använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Se mer i vår policy kring cookies.
Jag förstår och accepterar alla cookies.
Jag förstår och accepterar endast cookies som behövs för sidans funktionalitet.