Värderingsintyg

Vi gör en individuell bilvärdering när en anställd vill köpa ut sin förmåns- eller tjänstebil privat. Det gör affären enkel och skattemässigt korrekt. Värderingen görs av en förordnad värderings­man av Sveriges Handels­kammare. Vi kan också ta hand om försäljnings­administrationen, vilket gör affären ännu enklare och tryggare för både köparen och företaget.

I det fall ni väljer "Värderingsintyg med försäljnings­administration" så sköter vi registrering, avräkning till er och finans/leasing­bolag, 1 veckas fri försäkring och finansiering samt garanti­möjligheter.

Värderings­intyg med försäljnings­administration

Genom att välja tjänsten "Värderings­intyg med försäljnings­administration" så hanterar Bilpriser.se all administration kring försäljningen. Så här fungerar det:

 • Företaget/leasing­tagaren beställer tjänsten
 • Den angivna föraren/köparen blir inom några dagar kontaktad av Bilpriser för av­stämning av bilens skick och utrustning
 • En av Bilprisers av Sveriges Handels­kammare förordnad värderingsperson värderar bilen
 • Av värderingsperson undertecknat värderings­utlåtande skickas till företaget/leasing­tagaren per post ungefär en vecka efter att förhands­kopian kommit till den angivna företags­mail­adressen
 • När företaget/leasing­givaren bekräftat att föraren/köparen vill köpa bilen kontaktar Bilpriser köparen och går igenom affären
 • Om du vill ha hjälp med finansiering erbjuder vi för­månliga villkor
 • Du får möjlighet att teckna en tilläggs­försäkring som skyddar dig vid eventuella maskin­skador
 • Du betalar in beloppet på Kvdbils konto
 • Avräkningen skickas till banken och eventuell över­skotts- eller under­skotts-räkning skickas till företaget/leasing­tagaren när affären är klar
 • Helförsäkring i 7 dagar ingår
 • Nu är bilen din och du kan börja köra med den. Vi över­sänder kvitto. Registrerings­bevis får du från Transportstyrelsen
4995 kr Värderings­intyg med försäljnings­­administration Beställ nu!

Värderings­intyg av förordnad värderings­person

Om du väljer "Värderings­intyg av förordnad värderings­person" gör Bilpriser en individuell bil­värdering. Värderings­intyget gör att det blir enklare och skatte­mässigt korrekt vid en eventuell försäljning. Så här fungerar tjänsten:

 • Du beställer tjänsten "Värderings­intyg av förordnad värderings­person"
 • En av Bilprisers av Sveriges Handels­kammare förordnad värderings­person värderar bilen
 • Av värderings­person under­tecknat värderings­utlåtande skickas till företaget/leasing­tagaren per post ungefär en vecka efter att förhands­kopian kommit till den angivna företags­mail­adressen
2995 kr Värderings­intyg av förordnad värderings­man Beställ nu!

Kontakta oss

Om du har några frågor eller behöver hjälp vänligen kontakta vår intygs­avdelning

Så här värderar vi bilen

Förordnade av handelskammaren

Bilpriser.se:s värderingsmän är personligt förordnade av handels­kammaren och specialister på bilar. Värderings­männen arbetar mycket noggrant med varje uppdrag för att priset i värderings­intyget exakt ska spegla bilens värde på marknaden. Det är förstås en grannlaga uppgift som kräver goda kunskaper om bilar, bil­försäljning och inte minst om vad köparna verkligen är beredda att betala för bilarna. Bil­handlar­värderingar eller automatiska värderings­tjänster godkänns normalt inte vid revision eller av skatte­myndigheten.

Ett företag som säljer en bil till en anställd bör därför se till att ha en individuell värdering av en förordnad värderings­man. Det värderings­utlåtande som våra värderings­män utfärdar ska biläggas i företagets bok­föring för att bevisa att bilen köpts ut till marknads­pris (och ej till för lågt pris med förmåns­beskattning och skatte­tillägg som följd).

Inför värderingen blir du som föraren kontaktad för avstämning av skick på bilen

Inledningsvis bedömer värderings­mannen beskrivningen av den aktuella bilen. Han undersöker informationen från bil­registret och bil­provningen m.m. Ni kommer att blir uppringda för skick­beskrivning och utrustnings­specifikation på bilen. Källor för pris­bedömning Värderings­männen på Bilpriser.se följer kontinuerligt utvecklingen på bil­marknaden och är alltid uppdaterade på hur priserna utvecklas. En viktig källa för våra värderings­män är givetvis utbudet på olika Internet­sajter som Bytbil.com, Blocket samt Bilweb.se och de priser som begärs där.

Dessutom använder värderings­männen sitt kontaktnät bland bil­handlare och andra aktörer på marknaden. I vissa fall stäms priset även av mot marknaden i andra länder, exempelvis om bil­modellen är ovanlig och utbudet litet i Sverige. Ytterligare en viktig källa är de slut­priser som Kvdbil når på sina Internet­auktioner. På dessa auktioner säljs över 26 000 bilar per år, vilket innebär att denna pris­statistik är omfattande och ger en mycket god bild av hur mycket marknaden är beredd att betala för en viss bil­modell.

Vi anger priset på öppna marknaden

Det pris som anges i värderings­utlåtandet ska vara samma som en konsument får betala vid köp på den öppna marknaden. För förmåns- och tjänste­bilar ligger marknads­priset någonstans mellan det inbytes­pris som handlarna erbjuder och det begärda pris som mot­svarande bil har i försäljnings­hallen. Jämfört med bilhandlarnas begärda pris är marknadspriset lägre, vilket beror på flera faktorer:

 • Det beror för det första på att det i handlarnas begärda priser alltid finns en marginal som gör det möjligt för köparna att pruta. De verkliga försäljnings­priserna “prutade och klara” skiljer sig alltså från det begärda priset. Generellt ligger de ungefär 10 procent under det som bil­handeln i allmänhet begär för mot­svarande bil. På vissa populära modeller är marginalen ner mot 5 procent medan det på svår­sålda bilar kan vara upp mot 15 procent
 • För det andra beror det lägre priset på att bilar som är till salu hos bil­handlarna är rekonditionerade och de eventuella skönhets­fel och anmärkningar som bilarna kan vara behäftade med har rättats till. Värderings­utlåtandet gäller en bil som inte är rekonditionerad eller har fått skönhetsfel åtgärdade
 • För det tredje erbjuder bil­handlarna vanligtvis garanti på bilarna, vanligtvis mellan tre månader och ett år. Någon sådan garanti finns inte vid personal­köp vilket ytterligare sänker priset i värderingsutlåtandet
På Bilpriser använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Se mer i vår policy kring cookies.
Jag förstår och accepterar alla cookies.
Jag förstår och accepterar endast cookies som behövs för sidans funktionalitet.