Webbplatspolicy

Denna webbplatspolicy beskriver hur vi, KVD Bilpriser AB (”Bilpriser”/”vi”) behandlar person­uppgifter genom användning av cookies på vår webb­plats. Om du har några frågor kring vår behandling av dina person­uppgifter eller vår användning av cookies är du välkommen att kontakta oss på dpo@bilpriser.se.

När du besöker vår hemsida kommer du att bli ombedd att godkänna användningen av cookies. Genom att använda klicka i kryssrutan ”Ja, jag godkänner er användning av cookies” samtycker du till användningen av cookies och behandlingen av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna webbplatspolicy. Om du inte alls vill tillåta vår användning av cookies kan du kryssa i rutan ”Nej, jag godkänner inte er användning av cookies”. Notera att om du inte tillåter oss att använda cookies kan detta påverka din användning och upplevelse av webb­platsen.

Cookies

På Bilprisers webbplatser används cookies för att samla in information automatiskt. En cookie är en liten textfil som webb­läsaren sparar i webbesökarens dator. Textfilen innehåller information som används t.ex. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen men även för att ge viss information till ägaren av webbplatsen. Denna webbplatspolicy beskriver vilken typ av cookies vi använder på webb­platsen, vad vårt syfte är med cookies, hur länge vi lagrar dem och hur du kan blockera eller radera cookies.

Vilka typer av cookies använder vi?

Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en långvarig cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessions­cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webb­sida. Sessions­cookies försvinner när du stänger din webb­läsare.

Vad använder vi cookies till?

Vid besök på Bilprisers webbplatser (www.bilpriser.se eller https://pro.bilpriser.se) sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöks­frekvens. Bilpriser lagrar webb­statistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Bilpriser använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användar­upplevelser och för att utveckla vår webb­plats. Bilpriser använder webb­statistiken för att förbättra våra tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna inom ramen för Bilprisers verksamhet.

Bilpriser samlar även in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Bilprisers webb­platser:

  • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc.)
  • Information om vilken typ av enhet som besökare ansluter sig ifrån.
  • Operativsystem (Windows, IOS etc.)
  • Besökta sidor på Bilpriser

Bilpriser använder cookies för att utveckla och förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att (a) anpassa webb­platsen efter besökarens önskemål, val och intressen, (b) säker­ställa att besökaren loggat in på Bilprisers webb­plats och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker och (c) för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig.

Långvariga cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Bilpriser så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Bilprisers webb­plats samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessions­cookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Bilprisers webb­plats.

Hur du blockerar och/eller tar bort cookies

Genom att använda Bilprisers webbplats informeras du om behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhets­inställningar. Notera att om du inte tillåter oss att använda cookies kan detta påverka din användning och upplevelse av webb­platsen.

Om du använder olika enheter för att se och få tillgång till webbplatsen (t.ex. din dator, smartphone eller surfplatta) måste du se till att webbläsaren på varje enhet justeras efter dina önskemål gällande cookies.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Bilprisers webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälp­sidor för mer information eller klicka på denna länk: Stäng av Cookies. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Om du inte alls vill tillåta vår användning av cookies kan du kryssa i rutan ”Nej, jag godkänner inte er användning av cookies”. Observera att om du väljer att inte tillåta lagring av cookies är det möjligt att du inte kan använda alla delar av webb­platsen samt att vissa delar av webb­platsen kanske inte kommer att fungera korrekt.

Ytterligare information

Vänligen kontakta Bilpriser på följande e-mailadress om du har frågor om denna webbplatspolicy: info@bilpriser.se.

Bilprisers Pro:s personuppgiftsbehandling

KVD Bilpriser AB org. nr 556757-1798, adress Ellesbovägen 150, 442 90 Kungälv, telefonnummer 010-167 30 00 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter genom användningen av cookies på vår webbsida https://pro.bilpriser.se (”Bilpriser Pro”). Detta innebär att vi ansvarar för att dina person­uppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

Vilka personuppgifter samlas in?

Bilpriser samlar in och behandlar personuppgifter om dig genom ditt användande av Bilprisers Pro:s webbplats, t.ex. uppgifter som du lämnar i samband med registrering av medlemskap eller lämnande av uppgifter på Bilprisers webbplatser. De person­uppgifter som Bilpriser behandlar är namn, e-postadress, adress, värderings­historik, IP-adress och telefon­nummer.

Ändamål med personuppgifts­behandlingen

Vi behandlar dina person­uppgifter i syfte att förbättra din upplevelse av vår webbplats med tillhörande tjänster och att säkerställa att den information som kan komma att skickas till dig är relevant för dig som medlem. Bilpriser behandlar dina personuppgifter för de angivna ändamålen på grundval av ditt samtycke till användningen av cookies och till den person­uppgifts­behandling som är kopplad därtill.

Tekniska och organisatoriska säkerhets­åtgärder

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina person­uppgifter såsom att lösenord inte kan läsas av någon på Bilpriser och att glömda lösenord enbart kan återställas genom e-post med en specifik återställnings­länk. Lösenord är hashade vilket innebär att de inte går att räkna ut baklänges. All kommunikation både externt från Bilpriser och internt mellan system är krypterad. Vidare har vi vederbörliga brand­väggar och antivirus-program för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där person­uppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Dina rättigheter

Du har, enligt gällande person­uppgifts­lagstiftning, rätt att gratis få besked om vilka person­uppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Du har rätt att få felaktiga person­uppgifter om dig rättade, att invända mot viss behandling av dina person­uppgifter, att begära att behandlingen av dina person­uppgifter begränsas eller att person­uppgifter raderas. Det noteras att en begränsning eller radering av dina person­uppgifter kan innebära att Bilpriser inte har möjlighet att fullfölja sina åtaganden enligt avtalet med dig som medlem. Du har även rätt att begära ut sina person­uppgifter i ett maskin­läsbart format i syfte att överföra uppgifterna till en annan person­uppgifts­ansvarig.

Om du vill få information om vilka person­uppgifter som behandlas om dig ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande person­uppgifts­lagstiftning skickas in per epost till dpo@Bilpriser.se eller per post till den adress som anges nedan.

Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift eller med begäran om begränsning eller invändning mot person­uppgifts­behandling eller begäran om att helt bli bortglömd från Bilprisers system­lösningar.

Till Dataskyddsombud
Bilpriser AB
Ellesbovägen 150
442 90 Kungsälv

Om du är missnöjd över hur Bilpriser behandlar dina person­uppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Data­inspektionen (som kommer att byta namn till Integritets­skydds­myndigheten) som är tillsyns­myndighet för person­uppgifts­behandlingen.

Ansvarsfriskrivning

Även om Bilpriser gör sitt yttersta för att kontrollera informa­tionen kan tekniska fel uppstå och för­dröj­ningar ske i upp­dateringar. Bilpriser fri­skriver sig därför från allt ansvar för informa­tionen på webb­platsen.

Vissa länkar på denna webb­plats leder till andra webb­platser som under­hålls av tredje parter, dvs. sådana externa parter över vilka Bilpriser inte har någon kontroll. Bilpriser kan således inte heller ta något ansvar för inne­hållet på dessa webb­platser.

Ändringar i webbplatspolicyn

Bilpriser förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna webbplats­policy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna webbplats­policy kommer att publiceras på Bilprisers webb­plats.

På Bilpriser använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Se mer i vår policy kring cookies.
Jag förstår och accepterar alla cookies.
Jag förstår och accepterar endast cookies som behövs för sidans funktionalitet.